Ei voimassa olevia harjoittelu- ja kilpailukieltoalueita.